Page 1 - ANNUAL_REPORT_01
P. 1
KANDUNGAN


1.0 PERUTUSAN PENGERUSI -

2.0 SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM NEGERI SARAWAK (SPANS)
2.1 Pengerusi dan Ahli SPANS -
2.2 Sejarah -
2.3 Maklumat Korporat -
2.4 Fungsi dan Peranan -
2.5 Perwakilan Kuasa -
2.6 Struktur Organisasi -
2.7 Senarai Perjawatan dan Kakitangan -

3.0 PENGAMBILAN
3.1 Statistik Pemohon Jawatan Kosong -
3.2 Statistik Permohonan Jawatan Kosong -
3.3 Statistik Calon Dipanggil Temuduga -
3.4 Statistik Permohonan Yang Berjaya -
3.5 Statistik Pengambilan di bawah Perwakilan Kuasa-Kuasa -

4.0 PERKHIDMATAN
4.1 Statistik Pengesahan Jawatan Dalam Perkhidmatan -
4.2 Statistik Kelulusan Perlanjutan Tempoh Percubaan -
4.3 Statistik Pemberian Taraf Berpencen -
4.4 Statistik Pemangkuan dan Menanggung Kerja -
4.5 Statistik Pelantikan Semula Selepas Bersara -

5.0 KENAIKAN PANGKAT
5.1 Statistik Kenaikan Pangkat Mengikut Gred dan Etnik -
5.2 Statistik KUP/TBK -

6.0 TATATERTIB
6.1 Statistik Keputusan Tindakan Tatatertib Suruhanjaya Bagi Perkhidmatan -
Awam Negeri Sarawak
6.2 Statistik Keputusan Tindakan Tatatertib Suruhanjaya Bagi Pihak -
Berkuasa Tempatan

7.0 BIASISWA PINJAMAN KERAJAAN NEGERI SARAWAK (BPKNS)
7.1 Statistik Pelajar Tajaan BPKNS -
7.2 Status Bayaran Balik BPKNS -

8.0 MEMORI 2014 -
   1   2   3   4   5   6